vĐồng tin tức tài chính 365

Đánh sập 'đại lý' buôn bán vũ khí thô sơ qua mạng ở Hải Phòng

2019-12-19 21:20
Đánh sập 'đại lý' buôn bán vũ khí thô sơ qua mạng ở Hải Phòng Qua điều tra, 2 thanh niên ở Hải Phòng mua vũ khí thô sơ của một người tại cửa khẩu Móng Cái, đem về bán qua mạng dưới hình thức ship COD.

Xem thêm: lmth.491715d-gnohp-iah-o-gnam-auq-os-oht-ihk-uv-nab-noub-yl-iad-pas-hnad/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Pháp luật

“Đánh sập 'đại lý' buôn bán vũ khí thô sơ qua mạng ở Hải Phòng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools