vĐồng tin tức tài chính 365

CGV phủ nhận gây sức ép để cắt vai diễn của Dustin Nguyễn

2019-12-19 21:20
CGV phủ nhận gây sức ép để cắt vai diễn của Dustin Nguyễn Đại diện của CGV có những phản hồi sau khi bị Dustin Nguyễn tố cắt vai của anh đột ngột.

Xem thêm: lmth.691715d-neyugn-nitsud-auc-neid-iav-tac-ed-pe-cus-yag-nahn-uhp-vgc/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Văn hóa - Giải trí

“CGV phủ nhận gây sức ép để cắt vai diễn của Dustin Nguyễn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools