vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội, TP.HCM ô nhiễm đến mức nguy hiểm: Hàng triệu ô tô, xe máy là nguyên nhân số 1

2019-12-19 21:20
Hà Nội, TP.HCM ô nhiễm đến mức nguy hiểm: Hàng triệu ô tô, xe máy là nguyên nhân số 1 Ông Trần Hồng Hà cho biết, cả Hà Nội và TP.HCM đều thống nhất nguyên nhân số 1 gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng đến từ các phương tiện giao thông.

Xem thêm: lmth.371715d-1-os-nahn-neyugn-al-yam-ex-ot-o-ueirt-gnah-meih-yugn-cum-ned-meihn-o-mchpt-ion-ah/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Hà Nội, TP.HCM ô nhiễm đến mức nguy hiểm: Hàng triệu ô tô, xe máy là nguyên nhân số 1”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools