vĐồng tin tức tài chính 365

MC đình đám của 'Running Man' bị nghi ngờ quấy rối tình dục phụ nữ

2019-12-20 09:20
MC đình đám của 'Running Man' bị nghi ngờ quấy rối tình dục phụ nữ Một nhóm gồm luật sư và cựu phóng viên công bố đoạn băng ghi âm khiến Yoo Jae Suk bị nghi ngờ quấy rối tình dục phụ nữ.

Xem thêm: lmth.822715d-un-uhp-cud-hnit-ior-yauq-ogn-ihgn-ib-nam-gninnur-auc-mad-hnid-cm/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Văn hóa - Giải trí

“MC đình đám của 'Running Man' bị nghi ngờ quấy rối tình dục phụ nữ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools