vĐồng tin tức tài chính 365

Thủ tướng Morrison xin lỗi khi đi nghỉ trong lúc Sydney đang cháy rừng dữ dội

2019-12-20 11:45
Thủ tướng Morrison xin lỗi khi đi nghỉ trong lúc Sydney đang cháy rừng dữ dội Thủ tướng Australia Scott Morrison nói cảm thấy 'hối tiếc sâu sắc' nếu gây ra bất cứ sự phản cảm nào vì đi nghỉ trong lúc cháy rừng, ông sẽ quay lại Sydney sớm.

Xem thêm: lmth.172715d-iod-ud-gnur-yahc-gnad-yendys-cul-gnort-ihgn-id-ihk-iol-nix-nosirrom-gnout-uht/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Thủ tướng Morrison xin lỗi khi đi nghỉ trong lúc Sydney đang cháy rừng dữ dội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools