vĐồng tin tức tài chính 365

Kiểm tra hơn 2.000 người Trung Quốc xuất hiện tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất Hải Phòng

2019-12-20 16:45
Kiểm tra hơn 2.000 người Trung Quốc xuất hiện tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất Hải Phòng Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động và kiểm tra việc hơn 2.000 khách du lịch Trung Quốc xuất hiện tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất thành phố này.

Xem thêm: lmth.543715d-gnohp-iah-tahn-nol-iouc-ceit-mat-gnurt-iat-neih-taux-couq-gnurt-iougn-0002-noh-art-meik/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Kiểm tra hơn 2.000 người Trung Quốc xuất hiện tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất Hải Phòng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools