vĐồng tin tức tài chính 365

Bệnh viện Xanh Pôn ghi khống 1.272 mẫu xét nghiệm nhằm mục đích gì?

2019-12-20 16:45
Bệnh viện Xanh Pôn ghi khống 1.272 mẫu xét nghiệm nhằm mục đích gì? Nhiều người nhận định việc ghi khống 1.272 kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Xanh Pôn khả năng lớn nhất là để trục lợi vật tư y tế.

Xem thêm: lmth.843715d-ig-hcid-cum-mahn-meihgn-tex-uam-2721-gnohk-ihg-nop-hnax-neiv-hneb/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Sức khỏe

“Bệnh viện Xanh Pôn ghi khống 1.272 mẫu xét nghiệm nhằm mục đích gì?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools