vĐồng tin tức tài chính 365

Những cột mốc đáng nhớ và hoạt động nổi bật của Lazada trong năm 2019

2019-12-20 16:45
Những cột mốc đáng nhớ và hoạt động nổi bật của Lazada trong năm 2019 Đánh dấu 7 năm hoạt động, năm 2019, Lazada đem đến những sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng, củng cố vị trí sàn thương mại điện tử hàng đầu khu vực.

Xem thêm: lmth.373715d-9102-man-gnort-adazal-auc-tab-ion-gnod-taoh-av-ohn-gnad-com-toc-gnuhn/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Kinh tế

“Những cột mốc đáng nhớ và hoạt động nổi bật của Lazada trong năm 2019”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools