vĐồng tin tức tài chính 365

Trò chưa thi, thầy đăng đề và đáp án lên Facebook: Thông tin mới nhất

2019-12-20 16:45
Trò chưa thi, thầy đăng đề và đáp án lên Facebook: Thông tin mới nhất Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định không có chuyện thầy Nghĩa làm lộ đề thi và đơn vị cũng yêu cầu trường THPT Gò Vấp họp rút kinh nghiệm.

Xem thêm: lmth.753715d-tahn-iom-nit-gnoht-koobecaf-nel-na-pad-av-ed-gnad-yaht-iht-auhc-ort/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Giáo dục

“Trò chưa thi, thầy đăng đề và đáp án lên Facebook: Thông tin mới nhất”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools