vĐồng tin tức tài chính 365

Thuốc Tamiflu khan hiếm: Găm hàng, tăng giá trục lợi có thể bị phạt tù đến 15 năm

2019-12-20 16:45
Thuốc Tamiflu khan hiếm: Găm hàng, tăng giá trục lợi có thể bị phạt tù đến 15 năm Luật sư cho rằng, các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình trạng khan hiếm thuốc Tamiflu để đầu cơ trục lợi có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Xem thêm: lmth.923715d-man-51-ned-ut-tahp-ib-eht-oc-iol-curt-aig-gnat-gnah-mag-meih-nahk-ulfimat-couht/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Sức khỏe

“Thuốc Tamiflu khan hiếm: Găm hàng, tăng giá trục lợi có thể bị phạt tù đến 15 năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools