vĐồng tin tức tài chính 365

Volkswagen Việt Nam hỗ trợ 100% phí trước bạ lên đến 210 triệu đồng

2019-12-23 20:20
Chào đón Xuân Canh tý 2020, Volkswagen Việt Nam hỗ trợ 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe Tiguan Allspace Highline từ nay đến ngày 20/1/2020 với mức hỗ trợ cao nhất đến 210 triệu đồng.

Xem thêm: lmth.352341/kyXy9uJJFqX/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Volkswagen Việt Nam hỗ trợ 100% phí trước bạ lên đến 210 triệu đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools