vĐồng tin tức tài chính 365

Ký quy chế phối hợp nâng cao khả năng khai thác tại sân bay Nội Bài

2019-12-23 20:20
Việc phối hợp chia sẻ thông tin tại AOCC là để nâng cao khả năng kiểm soát mọi hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đảm bảo ra quyết định khai thác chính xác và kịp thời nhất.

Xem thêm: lmth.452341/oDuHDHfgLKR/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ký quy chế phối hợp nâng cao khả năng khai thác tại sân bay Nội Bài”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools