vĐồng tin tức tài chính 365

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Năm 2025, nông nghiệp phải đứng Top 10 thế giới về xuất khẩu

2019-12-23 20:20
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2020 phải có tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 43 tỷ USD...

Xem thêm: lmth.552341/gSdTUsIoN0F/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Năm 2025, nông nghiệp phải đứng Top 10 thế giới về xuất khẩu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools