vĐồng tin tức tài chính 365

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng không có phiếu tín nhiệm thấp

2023-12-07 19:45
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chiều 7-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người là lãnh đạo chủ chốt thuộc khối HĐND và UBND.

Có ba người gồm ông Nguyễn Văn Thành - giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Minh Quang - giám đốc Sở Y tế, mới được bổ nhiệm và ông Đỗ Đại Dương - giám đốc Sở Tư pháp - xin thôi việc và đã được miễn nhiệm nên không phải lấy phiếu tín nhiệm đợt này.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND TP Hải Phòng - đạt 53/62 phiếu tín nhiệm cao. Đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao là ông Lê Anh Quân - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng - với 60 phiếu tín nhiệm cao và cũng là người duy nhất không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Lê Anh Quân - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng - là người duy nhất không có phiếu tín nhiệm thấp - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Lê Anh Quân - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng - là người duy nhất không có phiếu tín nhiệm thấp - Ảnh: TIẾN THẮNG

Người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Đỗ Văn Bình - giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - với 21 phiếu và ông Bình cũng là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 13 phiếu.

Theo quy định, trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể tự nguyện xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Thường trực HĐND sẽ trình HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Nếu người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình HĐND miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Chủ tịch HĐND TP.HCM và Tư Lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM có phiếu tín nhiệm cao nhấtChủ tịch HĐND TP.HCM và Tư Lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM có phiếu tín nhiệm cao nhất

Chiều 7-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 31 chức vụ do HĐND TP bầu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm: mth.24963409170213202-paht-meihn-nit-ueihp-oc-gnohk-gnohp-iah-pt-dnbu-curt-gnouht-hcit-uhc-ohp/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng không có phiếu tín nhiệm thấp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools