vĐồng tin tức tài chính 365

Lâm Đồng nêu nguyên nhân thu hút FDI chưa đạt kỳ vọng

2023-12-09 17:06
Lâm Đồng nêu nguyên nhân thu hút FDI chưa đạt kỳ vọng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa nhận diện các nguyên nhân dẫn đến việc thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách chưa đạt như kỳ vọng. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, về nguyên nhân khách quan, bối cảnh kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; một số thời điểm lãi suất cho vay ngân hàng tăng cao, dẫn đến việc nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng; giá vật tư, nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao, tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư; tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến bất thường, lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, gây sạt lở đất đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp…) còn bất cập, nhiều nội dung chưa đồng bộ, gây lúng túng cho các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện. Một số dự án phải thực hiện thủ tục kê khai tài nguyên rừng mới đủ điều kiện để gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, điều chỉnh tiến độ nên thời gian thực hiện thủ tục kéo dài.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng ít có lợi thế cạnh tranh trong thu hút FDI so với các tỉnh thành phố khác do không có cảng biển, chưa có đường cao tốc liên vùng… Hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông kết nối với các khu vực kinh tế năng động, có cảng biển, sân bay (khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Thuận) còn rất yếu, chi phí logistics cao, chưa tạo được lợi thế cạnh tranh, sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo, chế biến.

Về nguyên nhân chủ quan, hệ thống quy hoạch trên địa bàn tỉnh đang trong quá trình lập, trình phê duyệt như Quy hoạch tỉnh, Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận; tiến độ lập một số quy hoạch phân khu, chi tiết xây dựng còn chậm so với yêu cầu, đã ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư chưa kịp thời; công tác giám sát đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời xử lý các dự án chậm tiến độ, chưa quyết liệt trong xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định về đất đai, lâm nghiệp.

Cùng với đó, việc xử lý các tồn tại, vướng mắc các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2005 còn gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian do các quy định của pháp luật, quy hoạch có nhiều thay đổi; một số trường hợp chưa quy định điều khoản chuyển tiếp, gây lúng túng trong thực hiện; việc thu hút các nhà đầu tư vào KCN Lộc Sơn, Phú Hội chưa có tính chọn lọc, ưu tiên cho nhà đầu tư nước ngoài.

Về phía nhà đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng năng lực tổ chức thực hiện dự án còn yếu, thiếu chuyên nghiệp; nắm bắt không đầy đủ trình tự, thủ tục thực hiện, không chủ động liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện; chất lượng hồ sơ dự án do nhà đầu tư lập để thực hiện các thủ tục hành chính không đạt yêu cầu, dẫn đến phải thực hiện nhiều lần; một số nhà đầu tư còn thiếu quyết tâm trong triển khai thực hiện; năng lực tài chính, khả năng huy động vốn của một số nhà đầu tư không như cam kết, tập trung chủ yếu vào các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn trước; một số nhà đầu tư có quyết tâm triển khai nhưng không nắm bắt hết các quy định, dẫn đến vi phạm trong quá trình thực hiện…

Xem thêm: lmth.065533tsop-gnov-yk-tad-auhc-idf-tuh-uht-nahn-neyugn-uen-gnod-mal/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Lâm Đồng nêu nguyên nhân thu hút FDI chưa đạt kỳ vọng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools