vĐồng tin tức tài chính 365

Chấm dứt hợp đồng đại lý nếu không nhận lại vé số ế

2023-12-30 13:42


Việc trả lại vé số ế ở miền Tây hiện nay vẫn rất khó khăn - Ảnh: AN THUẬN

Việc trả lại vé số ế ở miền Tây hiện nay vẫn rất khó khăn - Ảnh: AN THUẬN

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ban thường trực Hội đồng Xổ kiến thiết khu vực miền Nam về việc chấp hành quy phạm pháp luật về kinh doanh xổ số.

Theo công văn này, ngày 9-12, Tuổi Trẻ Online có bài "Công ty xổ số lãi kỷ lục, người bản vé số phải xuống đường năn nỉ người mua". Về nội dung báo phản ánh, Bộ Tài chính đề nghị Ban Thường trực Hội đồng xổ số kiến khu vực miền Nam thực hiện một số công việc sau:

Chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết thành viên thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thu hồi vé số bán không hết; rà soát, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý việc các đại lý thực hiện quy định về việc nhận vé xổ số bán không hết.

Rà soát lại hợp đồng với đại lý xổ số, quy định rõ trách nhiệm của đại lý xổ số phải cho trả lại vé số bán không hết theo quy định và có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm (chấm dứt hợp đồng đại lý xổ số trước thời hạn, không cho phép tiếp tục làm đại lý).

Yêu cầu từng công ty xổ số kiến thiết trong khu vực báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68 của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, trong đó nêu rõ kết quả xử lý việc cho đại lý, người bán dạo trả vé số bán không hết về Bộ Tài chính trước ngày 5-1-2024.

Ngày 30-12, ông Lâm Văn Bi - phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết đã có văn bản chỉ đạo gửi Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau về việc chấp hành kinh doanh xổ số.

Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thu hồi vé số bán không hết. Rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các đại lý không nhận lại vé số bán không hết. Rà soát lại hợp đồng với các đại lý, quy định rõ trách nhiệm của đại lý xổ số, có chế tài chấm dứt hợp đồng với đại lý trước thời hạn nếu đại lý không cho trả lại vé số bán không hết.

Văn bản đề nghị các Công ty TNHH xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có đại lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm ý kiến đề nghị của Bộ Tài chính và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 5-1-2024.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - bán vé số dạo tại TP Cà Mau - cho biết ông rất vui khi nghe thông tin ngành chức năng chỉ đạo các đại lý phải cho người bán vé số dạo trả lại vé số bán không hết.

“Tuy nhiên, đây chỉ là quy định còn hiện tại chúng tôi vẫn chưa trả lại được vé số ế. Mong rằng thời gian tới các đại lý thực hiện nghiêm quy định này để những người bán vé số dạo như tôi giảm bớt khó khăn”, ông Huy nói.

Công ty xổ số lãi kỷ lục, người bán vé số phải xuống đường năn nỉ người muaCông ty xổ số lãi kỷ lục, người bán vé số phải xuống đường năn nỉ người mua

Trái ngược với mức lãi kỷ lục của công ty xổ số là hình ảnh người bán vé số vẫn phải lao xuống đường năn nỉ người mua vé số.

Xem thêm: mth.63204242103213202-e-os-ev-ial-nahn-gnohk-uen-yl-iad-gnod-poh-tud-mahc/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chấm dứt hợp đồng đại lý nếu không nhận lại vé số ế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools