vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ sáng bị tuyên án, chiều đến tòa nhảy lầu tử vong: Bác đơn khiếu nại của vợ ông Lương Hữu Phước

2020-12-12 06:54
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư, vợ ông Lương Hữu Phước.

Xem thêm: lmth.3906131-couhp-uuh-gnoul-gno-ov-auc-ian-ueihk-nod-cab-gnov-ut-ual-yahn-aot-ned-ueihc-na-neyut-ib-gnas-uv/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ sáng bị tuyên án, chiều đến tòa nhảy lầu tử vong: Bác đơn khiếu nại của vợ ông Lương Hữu Phước”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools