vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ án giao đất quốc phòng cho tư nhân: Giảm án cho nhiều bị cáo

2020-12-12 06:54
HĐXX tòa phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến từ 4 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng

Xem thêm: lmth.5806131-oac-ib-ueihn-ohc-na-maig-nahn-ut-ohc-gnohp-couq-tad-oaig-na-uv/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ án giao đất quốc phòng cho tư nhân: Giảm án cho nhiều bị cáo”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools