vĐồng tin tức tài chính 365

Đà Nẵng kiến nghị tăng giá nước lên 11-20,8%

2020-01-02 10:05
TTO - Công ty cổ phần cấp nước TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi các Sở Tài chính, Sở Xây dựng về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố.

Xem thêm: mth.36593129020100202-8-02-11-nel-coun-aig-gnat-ihgn-neik-gnan-ad/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đà Nẵng kiến nghị tăng giá nước lên 11-20,8%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools