vĐồng tin tức tài chính 365

Có nên quy định cứng giờ làm thêm của sinh viên?

2020-01-02 10:05
TTO - Sinh viên tham gia vào 'đội quân' xe ôm công nghệ ngày càng đông, thậm chí không ít sinh viên bỏ bê việc học để chạy xe kiếm tiền, có nên quy định cứng thời gian tối đa sinh viên được làm thêm?

Xem thêm: mth.24770238020100202-neiv-hnis-auc-meht-mal-oig-gnuc-hnid-yuq-nen-oc/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Có nên quy định cứng giờ làm thêm của sinh viên?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools