vĐồng tin tức tài chính 365

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 6/1: Tiếp tục gom mạnh HPG, mua ròng gần 370 tỷ đồng

2023-01-07 05:34

Trên sàn giao dịch HOSE, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua vào 52,77 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.239,84 tỷ đồng, giảm 10,2% về khối lượng và 13,12% về giá trị so với phiên hôm qua (5/1).

Ở chiều ngược lại, khối bán ra 37,82 triệu đơn vị, giá trị 887,64 tỷ đồng, tăng 40% về khối lượng và 18,32% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14,95 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 352,2 tỷ đồng, giảm 52,93% về lượng và 47,97% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng hơn 4 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 78,96 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là cặp đôi chứng chỉ quỹ, gồm FUESSVFL được mua ròng 2,52 triệu đơn vị, giá trị 38,97 tỷ đồng và FUEVFVND được mua ròng 1,66 triệu đơn vị, giá trị 38,52 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PVT với khối lượng 1,62 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 33,95 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 644.460 đơn vị, giá trị 11,03 tỷ đồng, giảm 36,47% về khối lượng và 54,6% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 5/1.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 76.300 đơn vị, giá trị 0,88 tỷ đồng, giảm 77,62% về khối lượng và 85,45% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 568.160 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 10,15 tỷ đồng, giảm 15,62% về lượng và 44,38% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu CEO với giá trị đạt 3,38 tỷ đồng, tương đương khối lượng 163.500 đơn vị.

Tuy nhiên xét về khối lượng, cổ phiếu SHS dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh, đạt 183.100 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 1,66 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng nhỏ giọt 7 mã, trong đó HOM dẫn đầu khi bị bán ròng 7.900 đơn vị, giá trị hơn 37 triệu đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 583.070 đơn vị, giá trị 14,62 tỷ đồng, tăng 193,38% về khối lượng và 294% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 321.820 đơn vị, giá trị 8,34 tỷ đồng, giảm 39% về lượng và 19,34% về giá trị so với phiên trước đó.

Do đó, phiên này khối ngoại trở lại mua ròng 261.250 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 6,28 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 329.510 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 6,63 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với khối lượng 388.500 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 5,68 tỷ đồng.

Tiếp theo là ACV được mua ròng 2,5 tỷ đồng và VOC được mua ròng 1,11 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất VTP với khối lượng 92.500 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 2,52 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 6/1, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 15,78 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 368,63 tỷ đồng, giảm 50,84% về lượng và 46,46% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 5/1 (mua ròng 688,54 tỷ đồng).

Xem thêm: lmth.561313tsop-gnod-yt-073-nag-gnor-aum-gph-hnam-mog-cut-peit-16-yagn-iaogn-iohk-naohk-gnuhc-hcid-oaig/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 6/1: Tiếp tục gom mạnh HPG, mua ròng gần 370 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools