vĐồng tin tức tài chính 365

Kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

2023-01-07 07:54

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hòa đề xuất Ngân hàng Nhà nước có chính sách tiền tệ để giải phóng nguồn lực cho DN. Trong đó, tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn nợ vay 1 năm 2023 đối với các khoản vay trung và dài hạn, áp dụng chính sách ân hạn 1 năm thay vì gộp trả nợ ngay trong năm sau. Đồng thời có chính sách hạ lãi suất tiền vay để hỗ trợ DN bị thiếu hụt đơn hàng, phải cho công nhân làm việc luân phiên…

Với chính sách tài khóa, kiến nghị nhà nước tiếp tục áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% cho tất cả các ngành kinh tế, thời hạn áp dụng tới hết năm 2024. Cần xây dựng gói chính sách ổn định thị trường bất động sản và trái phiếu DN để không làm tình trạng xấu hơn, ảnh hưởng tới nền kinh tế và an ninh xã hội.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng DN TP HCM cam kết đồng hành với thành phố thực hiện có hiệu quả chủ đề "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội" năm 2023. 

Xem thêm: mth.11074912260103202-peihgn-hnaod-ort-oh-pahp-iaig-ueihn-ihgn-neik/et-hnik/nv.moc.dln

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools