vĐồng tin tức tài chính 365

Tiêu 1 cái Tết bằng 6 tháng lương: Đáng hay không đáng!

2020-01-24 21:00
40 triệu đồng cho một cái Tết cũng không phải quá nhiều, nhưng so với 6 tháng lương của vợ, tôi thấy chua xót.

Xem thêm: lmth.432213-gnad-gnohk-yah-gnad-gnoul-gnaht-6-gnab-tet-iac-1-ueit/gnos-couc/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tiêu 1 cái Tết bằng 6 tháng lương: Đáng hay không đáng!”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools