vĐồng tin tức tài chính 365

Tái tạo lại giọng nói của xác ướp Ai Cập 3.000 năm tuổi

2020-01-24 21:00
(ĐTCK) Dựa trên công nghệ in 3-D các nhà khoa học đã tái tạo thành công giọng nói của một xác ướp thầy tu Ai Cập 3.000 năm tuổi.

Xem thêm: lmth.632213-iout-man-0003-pac-ia-pou-cax-auc-ion-gnoig-ial-oat-iat/irt-iaig/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tái tạo lại giọng nói của xác ướp Ai Cập 3.000 năm tuổi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools