vĐồng tin tức tài chính 365

Ứng phó virus corona: Kích hoạt trung tâm khẩn cấp của Bộ Y tế

2020-01-24 21:00
Việt Nam vì có đường biên giới với Trung Quốc, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay bước khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu, thực hiện nghiêm ngặt theo dõi người có biểu hiện sốt.

Xem thêm: lmth.932213-et-y-ob-auc-pac-nahk-mat-gnurt-taoh-hcik-anoroc-suriv-ohp-gnu/us-ioht/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ứng phó virus corona: Kích hoạt trung tâm khẩn cấp của Bộ Y tế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools