vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM: Xe chở thuốc lá lậu tông thẳng vào xe CSGT hòng tẩu thoát

2021-01-14 21:56
Bị Đội CSGT Nam Sài Gòn yêu cầu dừng xe, Giao cùng đồng bọn ngồi trên ô tô tăng ga bỏ chạy. sau đó tông vào xe CSGT nhằm tẩu thoát nhưng bất thành.

Xem thêm: lmth.6159231-taoht-uat-gnoh-tgsc-ex-oav-gnaht-gnot-ual-al-couht-ohc-ex-mchpt/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM: Xe chở thuốc lá lậu tông thẳng vào xe CSGT hòng tẩu thoát”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools