vĐồng tin tức tài chính 365

Đưa 37 người qua Campuchia bán thận với giá 15.000 - 17.000 USD/quả

2021-01-20 05:44
Bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền đã đưa 37 người sang Campuchia thực hiện phẫu thuật bán thận để người mua ghép thận với giá 15.000 - 17.000 USD/quả thận.

Xem thêm: lmth.0641331-auqdsu-00071-00051-aig-iov-naht-nab-aihcupmac-auq-iougn-73-aud/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đưa 37 người qua Campuchia bán thận với giá 15.000 - 17.000 USD/quả”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools