vĐồng tin tức tài chính 365

Thế giới ngầm 'bão' đêm: Cần ngăn chặn triệt để

2021-01-20 06:01
Để xử lý triệt để nạn “bão” đêm đua xe trái phép, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý “nóng”, công an địa phương cần chủ động và ngăn chặn từ các “lò” độ xe.

Xem thêm: lmth.2851331-ed-teirt-nahc-nagn-nac-med-oab-magn-ioig-eht/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thế giới ngầm 'bão' đêm: Cần ngăn chặn triệt để”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools