vĐồng tin tức tài chính 365

Hoá chất Đức Giang báo lãi trước thuế 2020 hơn 1.000 tỷ đồng

2021-01-22 00:26

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2020 và giải trình doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2020 của DGC đạt 243 tỷ đồng, tăng gần 40% cùng kỳ là do quý 4/2020 sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phoshoric trích ly, phân bón ..của Tập đoàn tăng do doanh thu quý 4/2020 đạt 1.584 tỷ đồng, tăng 9,26% so với cùng kỳ 2018.

Đồng thời, do đổi mới công nghệ sản xuất đã giúp công ty tiết giảm được chi phí điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than) dẫn đến giảm giá thành sản phẩm, làm cho lợi nhuận gộp tăng 19,59% so với cùng kỳ 2019.

Do vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2020 của DGC đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 67% năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt gần 948 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2019.

Nguyên nhân là do, doanh thu năm 2020 đạt 6.236 tỷ đồng tăng 22,48%, nhờ sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng do đại dịch Covid-10. Cộng thêm việc vận hành và sản xuất ổn định nhà máy phốt pho thuộc CTCP Phốtpho Apatit Việt Nam (PAC) – doanh thu công ty PAC năm 2020 là 1.256 tỷ đồng, năm 2019 là 762 tỷ đồng. EPS năm 2020 đạt 5.728 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, việc áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất giúp tiết kiệm chi phí đầu vào hiệu quả dẫn đến giá vốn tăng 16,48% trong khi doanh thu tăng 22,48%.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DGC đạt 5.873 tỷ đồng, tăng hơn 1.150 tỷ so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 282 tỷ đồng, tăng 154 tỷ so với hồi đầu năm; hàng tồn kho của DGC giảm từ 800 tỷ còn 700 tỷ.

Cũng tính đến 31/12, vay nợ ngắn hạn gần 1.150 tỷ, tăng hơn 400 tỷ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.487 tỷ, 1.786 tỷ thặng dư vốn cổ phần và hơn 1.126 tỷ lợi nhuận chưa phân phối.

Mới đây, ngày 11/1, Hóa chất Đức Giang đã chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng). Như vậy, với hơn 148 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty đã chi khoảng 220 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông hiện hữu.

Xem thêm: mth.67501401212101202-gnod-yt-0001-noh-0202-euht-court-ial-oab-gnaig-cud-tahc-aoh/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hoá chất Đức Giang báo lãi trước thuế 2020 hơn 1.000 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools