vĐồng tin tức tài chính 365

Bắt nghi can trộm hoa tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang

2021-01-29 18:08

Công an TT. Lạc Dương, H.Lạc Dương bắt được Nguyên Văn Cương, nghi can nhiều lần cắt trộm hoa hồng của nông dân làng hoa dưới chân núi Lang Biang.

Xem thêm: lmth.5395331-gnaib-gnal-iun-nahc-ioud-gnoh-aoh-gnal-iat-aoh-mort-nac-ihgn-tab/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bắt nghi can trộm hoa tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools