vĐồng tin tức tài chính 365

Đắk Lắk: Cảnh sát giao thông phát hiện vụ chở 16 xác khỉ

2021-01-29 18:08
Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra một người vừa chạy xe máy vừa sử dụng điện thoại thì phát hiện người này chở 2 bao tải bên trong có 16 xác khỉ.

Xem thêm: lmth.0195331-ihk-cax-61-ohc-uv-neih-tahp-gnoht-oaig-tas-hnac-kal-kad/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đắk Lắk: Cảnh sát giao thông phát hiện vụ chở 16 xác khỉ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools