vĐồng tin tức tài chính 365

Các phòng ban thuộc TP.Thủ Đức có từ 6 – 9 phó trưởng phòng

2021-01-29 18:08
Hiện các phòng ban chuyên môn của UBND TP.Thủ Đức có 6 - 9 phó trưởng phòng trong khi quy định chỉ có 2 người, các nhân sự dôi dư sẽ được sắp xếp theo lộ trình.

Xem thêm: lmth.8095331-gnohp-gnourt-ohp-9-6-ut-oc-cud-uhtpt-couht-nab-gnohp-cac/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Các phòng ban thuộc TP.Thủ Đức có từ 6 – 9 phó trưởng phòng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools