vĐồng tin tức tài chính 365

Lý do bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp, khi có việc làm thì phải thông báo ngay

2022-02-05 07:17

Tháng 11-2021, tôi được giải quyết hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp và thời gian tôi được nhận trợ cấp là bốn tháng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 1-2022 tôi đã tìm được việc làm. Dù có việc làm nhưng tôi vẫn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp đến hết bốn tháng.

Cho tôi hỏi, tôi đã đi làm mà vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp thì có vi phạm gì không?

Bạn đọc Thái An, TP.HCM

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 28/2015) thì khi người lao động có việc làm sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ một tháng trở lên; có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc…

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Việc làm thì người lao động khi có việc làm phải thông báo tình hình đã có việc làm cho Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) và ngưng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo điểm c khoản 1 điều 40, Nghị định 12/2022 quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không thông báo theo quy định với TTDVVL.

Như vậy, trường hợp của bạn đã có việc làm mà không thông báo cho TTDVVL và tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp thì có thể bị phạt 1-2 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền đã nhận trong khoảng thời gian đã có việc làm.

 

 

Xem thêm: lmth.0301401-yagn-oab-gnoht-iahp-iht-mal-ceiv-oc-ihk-peihgn-taht-pac-ort-nahn-gnad-nab-od-yl/cod-nab/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lý do bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp, khi có việc làm thì phải thông báo ngay”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools