vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM không thiếu khẩu trang y tế, doanh nghiệp cam kết bán đúng giá

2020-02-01 22:05
TTO - Sở Y tế TP.HCM khẳng định các doanh nghiệp trên địa bàn TP có đủ khẩu trang y tế phục vụ người dân chống virus corona và cam kết bán đúng giá.

Xem thêm: mth.23802937110200202-aig-gnud-nab-tek-mac-peihgn-hnaod-et-y-gnart-uahk-ueiht-gnohk-mch-pt/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM không thiếu khẩu trang y tế, doanh nghiệp cam kết bán đúng giá”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools