vĐồng tin tức tài chính 365

‘Xét nghiệm lần 1 âm tính, chưa thể khẳng định ông Li Ding hết nhiễm corona'

2020-02-01 22:05
TTO - Sau nhiều ngày cách ly điều trị, ông Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), một trong hai bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam dương tính với virus corona, có thể tự ăn uống, sinh hoạt và các chỉ số sinh hóa máu bình thường.

Xem thêm: mth.10213738110200202-anoroc-meihn-teh-gnid-il-gno-hnid-gnahk-eht-auhc-hnit-ma-1-nal-meihgn-tex/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“‘Xét nghiệm lần 1 âm tính, chưa thể khẳng định ông Li Ding hết nhiễm corona'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools