vĐồng tin tức tài chính 365

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa: Hiệu quả từ nghiên cứu, ứng dụng đến sản phẩm

2023-02-28 17:35

Năm 2018, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi Thanh Hóa; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ lâm nghiệp Thanh Hóa; Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản; Đoàn Quy hoạch nông, lâm nghiệp Thanh Hóa; Ban quản lý Trung tâm phát triển nông thôn thuộc Chi cục Phát triển nông thôn); Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học Thanh Hóa trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa: Hiệu quả từ nghiên cứu, ứng dụng đến sản phẩm

Nuôi cấy mô tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tư vấn về chiến lược phát triển và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Kể từ khi thành lập, Viện Nông nghiệp đã bắt tay triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện được 27 nhiệm vụ khoa học - công nghệ (KHCN) các cấp. Hiện đã có 2 nhiệm vụ cấp Nhà nước đã được nghiệm thu và 3 nhiệm vụ cấp tỉnh được phê duyệt. Nhìn chung các đề tài, dự án ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, có tính ứng dụng cao vào đời sống sản xuất. Trong hoạt động dịch vụ tư vấn, đơn vị đã quy hoạch chung, lập kế hoạch chi tiết, lập kế hoạch sử dụng đất cho 50 xã của các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Nông Cống, Hoằng Hóa…

Ngoài ra, Viện cũng đã thực hiện được 26 nhiệm vụ đặc thù thuộc 8 nhóm nhiệm vụ. Qua đó, đã chọn tạo, bảo tồn và lưu giữ các giống cây trồng, vật nuôi bảo đảm chất lượng, góp phần đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất đại trà. Các nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ đặt hàng được thực hiện đúng tiến độ, sản phẩm đầu ra được nghiệm thu đạt yêu cầu.

Năm 2023, Viện Nông nghiệp định hướng tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn, gồm: Nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp; hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật; thực hiện các nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ đặt hàng; hoạt động dịch vụ tư vấn; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, dịch vụ, xúc tiến thương mại.

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa: Hiệu quả từ nghiên cứu, ứng dụng đến sản phẩm

Sản phẩm đông trùng hạ thảo của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đang ứng dụng hiệu quả công nghệ nuôi cấy mô trong sản xuất giống cây lâm nghiệp, nấm linh chi, nấm rơm, nấm sò, mộc nhĩ, đông trùng hạ thảo; nhân giống một số giống hoa lily, hoa hồng, lan kim tuyến….Chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa thuần các giống: Q5, KC90, KD 18, Hương Thơm, nếp N97; hạt giống lúa F1, các giống lúa lai 2 dòng VL20, TH3-3, Thanh Ưu 3, Thanh Ưu 4. Nghiên cứu, chuyển giao mô hình nuôi cá lăng, cá ngạnh sông, nuôi ngao dầu…

Ngoài ứng dụng, chuyển giao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cũng được Viện Nông nghiệp Thanh Hóa quan tâm đầu tư hệ thống nhà màng, nhà kính, nhà lưới kết hợp với ứng dụng công nghệ số để điều khiển tự động hoặc bán tự động trong việc quản lý và chăm sóc cây trồng. Các sản phẩm nông nghiệp sẽ có địa chỉ, xuất xứ, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Xem thêm: lmth.682505-mahp-nas-ned-gnud-gnu-uuc-neihgn-ut-auq-ueih-aoh-hnaht-peihgn-gnon-neiv/peihgn-hnaod/hnaod-hnik/nv.ylgnoc

Comments:0 | Tags:No Tag

“Viện Nông nghiệp Thanh Hóa: Hiệu quả từ nghiên cứu, ứng dụng đến sản phẩm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools