vĐồng tin tức tài chính 365

Chuyên gia lý giải vì sao ca thứ 13 nhiễm virus Corona không có biểu hiện bệnh

2020-02-09 02:55
Thông tin ca bệnh thứ 13 là bệnh nhân N.T.N (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) không có biểu hiện bệnh (không sốt, không ho) được nhiều người quan tâm, lo ngại.

Xem thêm: lmth.872724-n-hneb-neih-ueib-oc-gnohk-anoroc-suriv-meihn-31-uht-ac-oas-iv-iaig-yl-aig-neyuhc/eohk-cus/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chuyên gia lý giải vì sao ca thứ 13 nhiễm virus Corona không có biểu hiện bệnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools