vĐồng tin tức tài chính 365

Quân nhân xả súng máy ở trung tâm thương mại Thái, 17 người thiệt mạng

2020-02-09 02:55
Vụ xả súng xảy ra tại một trung tâm thương mại ở phía đông bắc Thái Lan. Thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 17 người chết, 14 người bị thương.

Xem thêm: lmth.772724-n-gnam-teiht-iougn-71-iaht-iam-gnouht-mat-gnurt-o-yam-gnus-ax-nahn-nauq/ioig-eht/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quân nhân xả súng máy ở trung tâm thương mại Thái, 17 người thiệt mạng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools