vĐồng tin tức tài chính 365

Để cả đàn chó vào cốp xe đi về quê, cô gái khóc cạn nước mắt khi tất cả đều không qua khỏi vì sốc nhiệt

2020-02-09 02:55
Hơn 10 con chó đã bị chết vì sự vô ý của cô gái trẻ khi để chúng vào trong cốp xe và di chuyển với quãng đường dài không nghỉ...

Xem thêm: lmth.672724-n-teihn-cos-iv-iohk-auq-gnohk-ued-ac-tat-ihk-tam-coun-nac-cohk-iag-oc-euq-ev-id-ex-poc-oav-ohc-nad-ac-ed/ioh-ax-gnam/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Để cả đàn chó vào cốp xe đi về quê, cô gái khóc cạn nước mắt khi tất cả đều không qua khỏi vì sốc nhiệt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools