vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều chợ biên giới Trung Quốc đóng đến hết tháng, hàng nông sản càng hẹp cửa

2020-02-09 23:38
TTO - Bộ Công thương xác nhận các chợ biên giới tiếp tục đóng cửa và tạm dừng trao đổi hàng hóa cư dân biên giới đến cuối tháng 2.

Xem thêm: mth.42251212290200202-auc-peh-gnac-nas-gnon-gnah-gnaht-teh-ned-gnod-couq-gnurt-ioig-neib-ohc-ueihn/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều chợ biên giới Trung Quốc đóng đến hết tháng, hàng nông sản càng hẹp cửa”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools