vĐồng tin tức tài chính 365

Chứng khoán tuần này có thể giằng co mạnh

2020-02-10 00:54

VN-Index bước vào vùng kháng cự 940 điểm giữa lúc không có nhiều thông tin hỗ trợ, nên khả năng sẽ sớm điều chỉnh trở lại.

Xem thêm: lmth.5742504-hnam-oc-gnaig-eht-oc-yan-naut-naohk-gnuhc/hnaod-hnik/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chứng khoán tuần này có thể giằng co mạnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools