vĐồng tin tức tài chính 365

Không đòi được tiền nợ, dì tẩm xăng đốt cháu ruột gây bỏng nặng

2020-02-23 22:28

Chưa đòi được số tiền 3 triệu đồng mà anh rể nợ, Phượng đã đổ xăng lên người cháu trai rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bỏng nặng.

Xem thêm: lmth.419233-gnan-gnob-yag-tour-uahc-tod-gnax-mat-id-on-neit-coud-iod-gnohk/us-hnih-hnin-na/nv.ylgnoc

Comments:0 | Tags:No Tag

“Không đòi được tiền nợ, dì tẩm xăng đốt cháu ruột gây bỏng nặng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools