vĐồng tin tức tài chính 365

Trường học phải là nơi an toàn cho học sinh

2021-02-27 05:11
Nhiều bạn đọc phẫn nộ trước việc nhóm côn đồ mang hung khí xông vào trường học để bắt hai học sinh đem đi hành hung, yêu cầu các ngành chức năng xử lý nghiêm, các trường phải luôn đảm bảo an toàn cho thầy và trò.

Xem thêm: lmth.5896431-hnis-coh-ohc-naot-na-ion-al-iahp-coh-gnourt/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Trường học phải là nơi an toàn cho học sinh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools