vĐồng tin tức tài chính 365

Hiệp hội phái sinh quốc tế lên tiếng bảo vệ công cụ CDS sau những ảnh hưởng liên quan hệ thống ngân hàng

2023-03-31 06:17
Hiệp hội phái sinh quốc tế lên tiếng bảo vệ công cụ CDS sau những ảnh hưởng liên quan hệ thống ngân hàng

Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là các công cụ phái sinh cung cấp bảo hiểm chống lại rủi ro của một tổ chức phát hành trái phiếu khi không thanh toán được các nghĩa vụ nợ.

Hôm thứ Năm (30/3), Cơ quan giám sát thị trường Liên minh châu Âu (ESMA) cho biết, họ cùng với các nhà quản lý quốc gia đã "xem xét các biến động thị trường gần đây, bao gồm cả thị trường CDS".

Động thái này theo sau những bình luận vào đầu tuần từ Andrea Enria, giám đốc giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), khi ông nhấn mạnh sự biến động mạnh của CDS của Deutsche Bank đã khiến cổ phiếu của ngân hàng này bị bán tháo vào tuần trước.

Giám đốc điều hành của ISDA, Scott O'Malia cho biết, các nhà quản lý đã có quyền truy cập vào dữ liệu mở rộng cho thấy "ai đang giao dịch cái gì, khi nào và ở quy mô nào”.

Những thay đổi được thực hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 có nghĩa là tại 18 trong số 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, tất cả các công cụ phái sinh phi tập trung (OTC) – bao gồm cả single-name CDS được biết đến là của các ngân hàng hoặc tổ chức riêng lẻ – hiện đã được báo cáo cho các cơ quan quản lý thông qua cơ sở dữ liệu giao dịch.

“Những quy tắc này có nghĩa là single-name CDS đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và minh bạch hơn nhiều”, ông Scott O'Malia cho biết.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu giao dịch của Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) – một cơ sở dữ liệu tập trung chi tiết hầu như tất cả các hợp đồng CDS song phương và đã được thanh toán – chứa thông tin cho hơn 50.000 tài khoản trên 95 quốc gia.

Thanh toán bù trừ CDS của ngân hàng hoặc công ty riêng lẻ cũng có sẵn tại trung tâm thanh toán bù trừ LCH thuộc quản lý của Sở giao dịch chứng khoán London. LCH cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ cho hơn 300 tên công ty châu Âu, bao gồm cả Credit Suisse và Deutsche Bank, cũng như các ngân hàng lớn khác như Barclays, BNP Paribas và HSBC.

Nhìn chung, thị trường phái sinh tín dụng cũng có quy mô nhỏ hơn nhiều so với trước cuộc khủng hoảng năm 2008.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tổng giá trị thị trường của các công cụ phái sinh tín dụng là 247 tỷ USD vào cuối tháng 6/2022 so với 5.400 tỷ USD vào cuối năm 2008.

“Thị trường phái sinh tín dụng đang tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ biến động. Nó cho phép các công ty tùy chỉnh và phòng ngừa rủi ro đối với các khoản tín dụng hoặc lĩnh vực riêng lẻ”, ông Scott O'Malia cho biết.

Xem thêm: lmth.570813tsop-gnah-nagn-gnoht-eh-nauq-neil-gnouh-hna-gnuhn-uas-sdc-uc-gnoc-ev-oab-gneit-nel-et-couq-hnis-iahp-ioh-peih/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Hiệp hội phái sinh quốc tế lên tiếng bảo vệ công cụ CDS sau những ảnh hưởng liên quan hệ thống ngân hàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools