vĐồng tin tức tài chính 365

Gấu Bắc Cực lao xuống biển vồ cá voi

2020-03-24 08:05
Vội vàng lặn xuống nước khi có cơ hội, gấu Bắc Cực vẫn không thể đuổi kịp cá voi trắng, sinh vật có tốc độ bơi nhanh gấp đôi. 

Xem thêm: lmth.974913-iov-ac-ov-neib-gnoux-oal-cuc-cab-uag/irt-iaig/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Gấu Bắc Cực lao xuống biển vồ cá voi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools