vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội lập khu cách ly ở khách sạn

2020-03-24 08:05
Khách sạn Hòa Bình, quận Hoàn Kiếm được chọn làm nơi cách ly tập trung cho khách nước ngoài và một số trường hợp khác.

Xem thêm: lmth.874913-nas-hcahk-o-yl-hcac-uhk-pal-ion-ah/us-ioht/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội lập khu cách ly ở khách sạn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools