vĐồng tin tức tài chính 365

Cá hồi giảm giá sâu vì Covid-19

2020-03-24 08:05
Do ảnh hưởng của Covid-19, cá hồi nguyên con trên chợ online đang được bán 230.000-260.000 đồng một kg, giảm gần một nửa với trước. 

Xem thêm: lmth.674913-91divoc-iv-uas-aig-maig-ioh-ac/gnud-ueit/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cá hồi giảm giá sâu vì Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools