vĐồng tin tức tài chính 365

Hơn 16.400 người chết vì nCoV toàn cầu

2020-03-24 08:05
Số người chết do nCoV vẫn tăng nhanh ở châu Âu, nâng số ca tử vong trên toàn cầu lên hơn 16.400 trong số hơn 378.000 người nhiễm.

Xem thêm: lmth.474913-uac-naot-vocn-iv-tehc-iougn-00461-noh/et-couq/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hơn 16.400 người chết vì nCoV toàn cầu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools