vĐồng tin tức tài chính 365

Tổng thống Mỹ mất kiên nhẫn với giai đoạn ngừng sản xuất vì cách ly

2020-03-24 08:05
Ông Trump khẳng định sẽ không thể để cho "việc điều trị" lại gây ra hậu quả tồi tệ hơn dịch bệnh và đến cuối giai đoạn cách ly 15 ngày, Mỹ sẽ tự quyết định đường đi riêng.

Xem thêm: lmth.374913-yl-hcac-iv-taux-nas-gnugn-naod-iaig-iov-nahn-neik-tam-ym-gnoht-gnot/et-couq/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tổng thống Mỹ mất kiên nhẫn với giai đoạn ngừng sản xuất vì cách ly”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools