vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ Công an thông báo về hai tổ chức đang tiến hành hoạt động khủng bố

2024-03-06 13:16

Ngày 6/3, Bộ Công an thông báo, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, 2 tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

1. Tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng” có tên tiếng Anh là “Montagnard Support Group, Inc.”, viết tắt MSGI; do các đối tượng Y Mut Mlô và Y Duen Bdăp (nguyên là thành viên tổ chức “Quỹ người Thượng - MFI” ở Mỹ) tuyên bố thành lập năm 2011 nhằm móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên.

Logo của Tổ chức khủng bố "Nhóm hỗ trợ người Thượng"

- Trụ sở đặt tại: P.O.BOX 668843, Charlotte, NC 28266, USA; các kênh truyền thông gồm: “www.montagnardsupportgroup.blogspot.com”; “Montagnard Support Group”.

- Đối tượng cầm đầu, chỉ huy: Y Mut Mlô sinh năm 1960 tại Đắk Lắk (Chủ tịch); Y Duen Bdăp (Phó Chủ tịch); Y Bion Mlô (phụ trách đối ngoại); Y Lhưl Byă (phụ trách truyền thông) và các thành viên cốt cán khác gồm: Y Čhik Niê sinh năm 1968 tại Đắk Lắk; Y Chanh Byă (SN 1984, tại Đắk Nông); Y Bé Êban (SN 1982, tại Đắk Nông); Y Niên Êya (SN 1977, tại Đắk Nông), Y Sôl Niê (SN 1979, tại Đắk Lắk)...

- MSGI hoạt động theo phương thức bạo động; chủ trương lôi kéo, tuyển mộ thành viên ở trong nước, huấn luyện phương thức hoạt động, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang; tài trợ tiền, vũ khí, phương tiện, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm đòi li khai, tự trị, thành lập “Nhà nước Đêga” ở Tây Nguyên.

2. Tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý” có tên tiếng Anh là “Montagnard Stand for Justice - MSFJ”, do các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H’ Sarina Krong, H’ Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ thành lập tháng 7/2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023.

Logo của Tổ chức khủng bố "Người Thượng vì công lý"

- Trụ sở: Số 49/312 Kraorattana, Soi 6, Bang Rak Phatthana, huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi, 11110, Thái Lan; trang web và các kênh truyền thông: “msfjustice.org”, “Montagnard Stand for Justice”, “Người Thượng Vì Công Lý”, “Klei Kpă Ênô Kơ Anak Cữ Chiăng”, “BHRM Montagnards”, “MSFJ TV”.

- Đối tượng cầm đầu, chỉ huy: Y Quynh Bdap (SN 1992, tại xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, quốc tịch Việt Nam); Y Phik Hdok (SN 1993, tại buôn M’Duk, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Y Pher Hdrue (SN 1979, tại buôn Êa Khít, xã Êa Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), H’ Biăp Krông (SN 1987, tại buôn Kwăng, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk); Y Aron Êban (SN 1985, tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk)...

- MSFJ hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động; tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm thành lập “Nhà nước riêng” ở Tây Nguyên.

“Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trà My

Xem thêm: lmth.936951_ob-gnuhk-gnod-taoh-hnah-neit-gnad-cuhc-ot-2-ev-oab-gnoht-na-gnoc-ob/hnihc-nit/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:Vụ án

“Bộ Công an thông báo về hai tổ chức đang tiến hành hoạt động khủng bố”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools